Barefoot Track wordt Inner Track

Barefoot Track wordt Inner Track
14 nov 2018

Barefoot Track wordt Inner Track


Begin 2016 ontstond Barefoot Track uit een gemeenschappelijk verlangen van Filip Jennen en Gert de Ceuster om avontuurlijke stapreizen voor mannen aan te bieden. Beiden hadden de ongelofelijke impact van lange voettochten aan den lijve ervaren.
Al snel bleek dat er meer belangstelling was vanuit het vrouwenfront en werd de eerste Sahara Sisterhood, editie 2016, in het leven geroepen, begeleid door Els Vrints, visual storyteller en Betty Jeuris, facilitator in lichaamswerk. Een voltreffer, waarmee het besef kwam rond de nood naar themareizen, gedragen door ervaren coaches, in prachtige ‘off the grid locaties’.

Vanaf dan was de toon gezet naar een breder aanbod rond persoonlijke groei, waarbij de wijsheid van de groep, de natuur en het aangeboden programma voor verdieping zorgt.
Begin 2017 stapt Filip uit de organisatie en Els Vrints, die al mee aan de wieg van dit jonge project stond, neemt zijn plaats in. Gert blijft de drijvende kracht achter dit verhaal en de nieuwe constellatie met Els is een feit. Er waait een nieuwe wind, er wordt meer ingezet op specifieke thema-reizen en gepraat met mogelijke nieuwe partners. Door de toenemende vraag naar opvolging en reünies ná de reizen, wordt het steeds duidelijker dat Barefoot Track niet enkel een reisorganisatie is, maar mensen écht op een diep niveau samenbrengt, mensen die meer willen dan een ‘one shot’, meer dan een reis.

Vanaf 2018 wordt er dan voluit ingezet op een breder kader, niet enkel staptochten, maar ook retreats rond specifieke thema’s. Niet enkel in het buitenland, maar kort bij huis, toegankelijk, op regelmatige basis.
Het team is ondertussen uitgebreid met Roel Delbon, specialist in groepsprocessen, en Linde Vloeberghs, bruggenbouwer en IT-consultant. Beiden zijn niet enkel vertrouwd met individuele coaching, maar ook actief binnen de bedrijfspijler. Deze natuurlijke transitie nodigde ons, als ondertussen 5-koppig team, uit om alles, zowel content als vorm, eens goed onder de loep te nemen.

Wat aanvankelijk begon als een idee om mannen-reizen neer te zetten, is vandaag uitgegroeid tot een heus platform rond persoonlijke ontwikkeling dat naast staptochten, ook retreats, workshops, trajecten en maatwerk aanbiedt voor zowel individuen als organisaties.

Onze nieuwe naam is Inner Track, omdat we gaan over ‘verdieping en introspectie’, om van daaruit in werkelijke connectie met elkaar te kunnen stappen en samen te herrijzen. Onszelf ontdekken en elkaar versterken.
Inner Track, deepen self, rise together!